• slide01.png
 • slide02.png
 • slide03.png
 • slide04.png
 • slide05.png

ข้อแนะนำในการเข้าพักที่ Capstone Resort • Capstone Resort เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก มีจำนวน 10 ห้อง สามารถรองรับแขกสูงสุดได้ 22ท่าน (พักได้ห้องละ 2 ท่าน ยกเว้นห้อง Sea view family พักได้ 4 ท่าน)  แต่หากมีท่านที่ 3 กรุณาแจ้งเมื่อทำการจอง เพื่อเราจะได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอแก่ทุกท่านที่มาเข้าพัก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 700 บาท/คืน รวมอาหารเช้า แต่หากCapstone Resort  พบภายหลังว่ามีจำนวนผู้เข้าพักไม่ตรงตามที่แจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเข้าพักท่านละ 1000 บาท/คืน  (ยกเว้นเด็กเล็กไม่เกิน 6 ปี ที่พักกับคุณพ่อคุณแม่โดยไม่ต้องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทางรีสอร์ทเพิ่มเติม)
 • Capstone Resort มีสระว่ายน้ำขนาด 7x13 m ลึก 150cm  ตลอดทั้งสระ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะว่ายน้ำ ขอให้ทุกท่านเตรียมชุดว่ายน้ำมา และสวมชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำทุกครั้ง หากลูกค้ามีเด็กเล็กมาด้วย กรุณานำห่วงยางสำหรับเล่นน้ำมาเอง เพื่อความสนุกและปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กนะคะ
 • Capstone Resort ตั้งใจบริการทุกท่านอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง เหมือนท่านมาพักบ้านตากอากาศ
 • Capstone Resort มีบางห้องที่ตกแต่งด้วยพื้นไม้แผ่นใหญ่ ซึ่งต้องการดูแลรักษา จึงขอความกรุณาลูกค้า ไม่เคลื่อนย้ายเตียง หรือเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องพักนะคะ
 • Capstone Resort ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรีสอร์ท
 • Capstone Resort ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในรีสอร์ท แต่สามารถสั่งมาทานได้ค่ะ
 • เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าท่านอื่น  "โปรดรักษาความสงบหลังเวลา 22.00 น."
 • ท่านสามารถ check-in ได้ตั้งแต่ 14.00 น. และเวลา check-out ตอน 12.00 น.
 • อาหารเช้า เริ่มบริการตั้งแต่ 8.00 น. - 10.00 น. ที่ห้องอาหารด้านหน้า ในกรณีท่านไม่สามารถรับอาหารเช้าภายในเวลาที่กำหนดได้  ถือว่า "สละสิทธิ์"